ساعت 08:31 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

آیامی دانستید؟!!

بادام زمینی موجب گشاد شدن رگ ها وتسهیل جریان خون می شوداز لخته شدن خون وسکته جلوگیری می کند.فولیک اسید واسیدفیتیک تاثیراتی ضد سرطان دارد ومفید برای فشار خون برطرف کننده خستگی ومنبع روی وید بوده همچنین برای نرمی استخوان ودرمان شوره سر مفید است.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.