ساعت 08:04 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

از دیدگاه ناپلئون هیل ثروت فقط منابع مالی نیست. در دنیای امروزی ثروت فراتر از پول است. ایشان در کتاب «کلید طلایی ثروت» دوازده نوع ثروت را معرفی می کند:

 1. رویکرد ذهنی مثبت(مثبت اندیشی)
 2. سلامتی و تندرستی واقعی
 3. تقویت تعاملات و روابط انسانی
 4. رهایی از ترس
 5. امید به موفقیت
 6. داشتن نیروی ایمان و باور حقیقی
 7. اشتیاق به بخشش
  ۸.عشق ورزیدن به کار
  ۹.تعصب نداشتن افراطی
  ۱۰.انضباط شخصی
  ۱۱.توانایی درک دیگران
  ۱۲.امنیت اقتصادی
برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.