ساعت 08:36 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

اُنس با قرآن

مشکل بزرگ مسلمانان دنیا ،دوری از قرآن است ؛ علاج هم برگشت به قرآن است .
قرآن فقط برای تلاوت کردن در کنج و زوایا نیست ؛ قرآن برای عمل است ، قرآن برای شناخت و معرفت است ، قرآن برای این است که جامعه اسلامی تکلیف خود را بفهمد ،وظیفه خود را بفهمد ، از حیرت نجات پیدا کند ، از ظلمات نجات پیدا کند . و آن ملتی که قرآن را با خود ودر وجود خود داشته باشد ، هیچ مشکلی نمی تواند او را به زانو در آورد

نگوئید کار یا درس یا مطالعه دارم!

هیچ کاری را بر خواندن قرآن مقدم نکنید.
به این معنا که بناست روزی یک حزب قرآن بخوانید، آنرا با تأمل و تدبر بخوانید و اگرفرضا ده دقیقه طول بکشد، نگویید کار یا درس یا مطالعه دارم.
هیچ کاری، ازاین واجب ترنیست.

رهبر قرآنی

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.