ساعت 09:52 پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ||

اکوتوریسیم یا بوم گردی روستایی:

بوم گردی گردشگری روستایی

نمیدانم شما هم مثل من در ذهنتان به خانه های باصفای قدیمی سفر میکنید یا نه؟این خانه ها،امروزه کمیاب شدند.من گاهی در واقعیت به خانه های قدیمی میروم.در گوشه گوشه هایشان چرخ میزنم و لذت میبرم.چقدر وسیله های قدیمی جایشان در خانه های مدرن امروزی کم است.دیگ مسی در آشپزخانه های قدیمی هم برای پخت غذا و هم وسیله دکوری بود.
صدای قل قل سماور در خانه های قدیمی بود با چای لب سوز،اما اینروزها چایسازها جای آنرا گرفته است.
خانه های قدیمی با پشتی مزین بودند و صفا و صمیمیت بیشتری در فضای خانه حکمفرما بود

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.