ساعت 02:58 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

بذرامید

بذرامید موفقیت

فرقی نمی کند
آغازِ هفته باشد یا پایانش
صبح باشد یا شب
بذرِ امید نه وقت می شناسد
نه موقعیت
هر وقت بکاری شبیه لوبیای سحر آمیز
با اولین طلوع آفتابِ خواستن
جوانه می زند
و تا آسمان موفقیت و توانستن
اوج می گیرد، هرگز نا امید نباشید
نا امیدی، تیشه یِ بی رحمی است
به جانِ ریشه ی شعور و خوشبختی تان
تا دیر نشده بذرِ جادوییِ امید را بکارید
و معجزه هایتان را درو کنید
و زندگی را آنگونه که دوست دارید بسازید
با هم بودن، مهرورزی را به یکدیگر هدیه دهید
که شما سزاوار بهترین ها هستید🌸🌻🌸🌻

سلام 🖐
صبحتون بخیر
چون همیشه آرزویم برای شما
عاقبت به خیری
سلامت جسم و جان
دلی خالی از غم و غصه تواَم با آرامش
و سرشار از رحمت واسعه ی الهی است
زندگیتون پر از برکت و موفقیت🌸🌻🌸🌻

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.