ساعت 08:14 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

براى رسیدن به موفقیتهاى چشمگیر باید از اگرها دست بردارید:

اگرهایى مثل

اگر شانس فلانى را داشتم
اگر شرایط بهتر بود
اگر جوان تر بودم
اگر دیگران اعصابم را خُورد نکنند
اگر خانواده ام مرا درک مى کردند
اگر شخصیت بعضى ها را داشتم
اگر همه با من موافق بودند
اگر به جاى فلانى بودم
اگر دیگران مى گذاشتند
اگر پارتى داشتم
اگر دیگران به حرف من گوش مى دادند
اگر در گذشته این اتفاق نیفتاده بود
اگر فلان کشور بودم

و هزار و یک اگر و بهانه هاى دیگر

تا زمانى که این اَگرها را رها نکنید
در جایى بنام زندان اگرها گیرکرده ایده اید
که خودتان
با افکارتان این زندان را ساخته اید.
من پایان اگرهای شما خواهم بود

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.