ساعت 09:14 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

برای نابودی یک ملت نیازی به بمب هسته ای یا موشکهای دور برد نیست!

کیفیت اموزش

برای نابودی یک ملت نیازی به بمب هسته ای یا موشکهای دور برد نیست!
فقط کافیست سطح و کیفیت آموزش را پایین آورد و اجازه تقلب را به دانش آموزان داد…
مریض به دست پزشکی که بتواند تقلب کند خواهد مرد
خانه ها بدست مهندسی که موفق به تقلب شده ویران خواهند شد
منابع مالی را بدست حسابداری که موفق به تقلب شده از دست خواهیم داد
و انسانیت بدست عالم دینی که موفق به تقلب شده می میرد
و عدالت بدست قاضی که موفق به تقلب شده ضایع می شود
و جهل در کله فرزندانمان که موفق به تقلب شده فرو می رود
سقوط آموزش = سقوط ملت

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.