ساعت 08:23 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

بهشت مجانی وجهنم پولی

جهنم پولی

گردشگری از نگاه بوم گردی وطبیعت گردی, [۰۳.۰۷.۲۱ ۱۷:۳۶]

مردی به یکی از فرزندانش گفت:

ای پسرم میدانی بهشت مجانی است و جهنم را باید با پول بخری؟
پسر گفت: چگونه پدر؟
پدر جواب داد: جهنم با پول است!
کسی که قمار بازی میکند پول میدهد!
کسی که شراب میخورد پول میدهد!

 • کسی که سگرت میکشد پول میدهد!
 • کسی که آهنگ و موسیقی گوش میدهد پول میدهد!
 • و کسی که به خاطر معصیت سفر میکند پول میدهد!
  و ای پسرم بهشت مجانی است چون:
 • کسی که نماز میخواند، مجانی میخواند
 • و کسی که روزه میگیرد، مجانی روزه میگیرد
  کسی که استغفار میکند ، مجانی آن کار را میکند
  و کسی که چشمانش را از گناهان میپوشاند و از خدایش میترسد مجانی این کار را میکند
  حال چه تصمیمی داری؟
  آیا میخواهی پولهایت را خرج کنی تا به جهنم بروی و یا اینکه مجانی به بهشت بروی
  چه زیباست حکمت بزرگان!
برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.