ساعت 08:17 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

به هیچ دسته کلیدی اعتماد نکنید بلکه کلید سازی را فرا بگیرید. آنتونی رابینز

۱۰_قانون برای_زندگی

💎قانون یکم:
به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید. باید بدانیدکه در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.

💎قانون دوم:
در مدرسه ای غیر رسمی وتمام وقت نام نویسی کرده اید که زندگی نام دارد.

💎قانون سوم:
اشتباه وجود ندارد، تنها درس است.

💎قانون چهارم:
درس آنقدر تکرار می شود تا آموخته شود.

💎قانون پنجم:
آموختن پایان ندارد.

💎قانون ششم:
قضاوت نکنید،
غیبت نکنید،
ادعا نکنید،
سرزنش نکنید،
تحقیرو مسخره نکنید و گرنه سرتان می آید.

💎قانون هفتم:
دیگران فقط آینه شما هستن.

💎قانون هشتم:
انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار ومنابع مورد نیاز رادر اختیاردارید.

💎قانون نهم:
جواب هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید،گوش بدهید و اعتماد کنید.

💎قانون دهم:
خیر خواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.