ساعت 04:28 شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ||

توسعه شکم گندگی به خاطر آب سرد

ب سرد و اب بین غذا خوردن باعث سردی معده می شود وقتی معده سرد شد توان ذوب چربی های سطحی را ندارد
👈و در نتیجه لایه های چربی اضافه می شود و چربی جلوی شکم که موجب افزایش حجم شکم می شود ب وجود می اید

اب یخ برابر است با 👇
سردی معده
چربی کبد
گندگی شکم
نفخ معده
🔻و در نهایت زخم معد

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.