ساعت 03:56 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

جملاتی ازامیرکبیر

میرزا محمد تقی خان فراهانی” معروف به «امیرکبیر» در زمان وزارتش چند جمله بسیار زیبا گفته است.

معروف است که وی از نظر شخصیتی مصداق تعبیر زیبای سعدی: «روستا زاده دانشمند» بود
.
‌به جملاتش توجه کنید:

🔻جایی که تعداد پلیسش زیادست یعنی امنیتش کم است.

🔻جایی که مردم مدام بیمار می‌شوند یعنی پزشکانش برای پول کار می‌کنند.

🔻جایی که رسانه‌ها تحت اختیار دولتند یعنی مسؤولین دروغگو هستند.

🔻جایی که مردم بی‌دین شدند یعنی مبلغان دینی فاسدند.

🔻جایی که به مرده‌ها متوسل می‌شوند یعنی از دست زنده‌ها کاری ساخته نیست.

🔻جایی که چاپلوسی زیادست یعنی احمق‌ها مسؤولند.

🔻جایی که پینه پیشانی ارزش است یعنی پینه دست بی‌ارزش است.

🔻جایی که مردم فقیرند یعنی مسئولین دزد زیادند.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.