ساعت 02:59 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

دکترالهی قمشه ای

دکتر الهی قمشه ای

اصول پنج‌گانه موفقیت و آرامش

 • اصل اول ؛
  من اجازه ورود افکار منفی را به ذهن خودم نمیدهم
  من در هر حال و در بدترین شرایط زندگی‌ام مثبت فکر میکنم.
 • اصل دوم ؛
  من اجازه اعتراض به تقدیر خداوند را ندارم
  او بهتر ازهمه بر جریان امور مسلط است
 • اصل سوم ؛
  من اجازه تنبلی، تن پروری، بیکاری را ندارم
  من در برابر سختی‌های جسمی و روحی مقاوم هستم چون من جسم نیستم بلکه روحی بزرگ هستم
 • اصل چهارم ؛
  من اجازه ماندن در وادی جهل و ناآگاهی و نادانی را ندارم
  من باید بدانم
  من باید بخوانم
 • اصل پنجم
  من غیر از خداوند به هیچ کس نیاز ندارم
  او برای من کافی است
  ذکر او مایه آرامش روح من است
  او همنشین من است
  من به خداوند عشق می‌ورزم🍃🍃🍃

👤کانال دکتر الهی قمشه ای

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.