ساعت 06:18 شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ||

ذهنتان راقوی کنید:

حل جدول-یادگیری چروتکه وبازی آن-برعکس شمردن اعداد-شعرخوانی-بازهای فکری شطرنج تخته نر مینج -ورزش-برعکس راه رفتن-محاسبه اعداد بصورت ذهنی ودستی-قصه گویی-یاداوری خاطرات-خالی کردن ذهن موقع خواب با یادداشت برداری-پرورش ذهن منفی ها را دور بریزید-ببخشید-بپذیرید-مثبت اندیش باشید.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.