ساعت 09:39 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

(((شباهت دل با آب)))

آب، اگر با درخت همنشین شود

تا خدا هست کسی تنهانیست

فروغ فرخزاد میگه: در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت همنشین شود، آنرا شکوفا میکند.اگر با اتش تماس بگیرد، آنرا خاموش میکند.اگر با ناپاکی ها برخورد کند، آنرا تمیز میکند.اگر با آرد هم آغوش شود، آنرا آماده طبخ میکند.اگر با خورشید متفق شود، رنگین کمان ایجاد میشود.ولی اگر تنها بماند، رفته رفته گنداب میگردد.دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دوستان است زنده و تاثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است…
“باهم” بودنهایمان را قدر بدانیم..

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.