ساعت 08:34 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

عجیبه اما تخم شربتی

تخم شربتی

تخم شربتی سرشار از ویتامین

جالبه بدونید که تخم شربتی :۷برابر ویتامین بیشتراز پرتغال ۵برابرکلیسم بیشتراز شیر۳برابرآهن بیشتراز اسفناج ۲برابرپتاسیم بیشتراز موز۸برابرامگا۳دارد.!!!

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.