ساعت 04:21 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

هسته خرما بخورید:

یک عمر خرمارا اشتباه مصرف کردیم وهسته اش را که برای بدن وباز کردن عروق ورگهای قلب ودیگرنقاط بدن معجزه میکند را دور انداختیم!هسته خرما را ۱۵روزتواب بخیسانید وبعد تفت بدهیدوتبدیل به ارد وپودر کنیدراداخل چای ویا خالی میل کنید.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.