ساعت 03:42 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

پزشک روسیه توصه کرده برای درمان کرونا

برای درمان کرونا روزانه دو لیتر آب بنوشید

🔹 پزشک ارشد متخصص بیماری های قلبی در وزارت بهداشت روسیه: نوشیدن آب می تواند نقش موثری در مقابله با لخته شدن خون ناشی از حمله های ویروس کرونا و جلوگیری از سکته قلبی داشته باشد.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.