ساعت 08:50 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

پیامبر خدا صلى الله علیه و آله:

هرکه به گونه یا چهره شخص مسلمانى سیلى زند ، خداوند استخوانهاى او را در روز قیامت خُرد کند و دست بسته محشور شود ، تا آن که به جهنّم درآید، مگر این که توبه کند( وقتی حق النّاس ضایع شده، توبه شرایط خود را دارد)
مَن لَطَمَ خَدَّ امرِئٍ مُسلِمٍ أو وَجهَهُ بَدَّدَ اللّهُ عِظامَهُ یَومَ القِیامَهِ، و حُشِرَ مَغلولاً حتّى یَدخُلَ جَهَنَّمَ، إلاّ أن یَتوبَ

میزان الحکمه جلد۶ صفحه ۴۱۴

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.