ساعت 09:13 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

کرونا چگونه از موادغذایی منتقل می شود؟

ئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور: مواد غذایی به دو طریق ممکن است باعث انتقال آلودگی شوند؛ مواد غذایی ممکن است خاستگاه آلودگی باشند یا اینکه دچار آلودگی ثانویه شده باشند.

🔹 در هیچ جای دنیا این فرضیه مطرح نشده است که غذا می‌تواند خاستگاه کرونا باشد، اما از نظر ما این امکان محتمل است و این مسئله نیازمند تحقیق است.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.