ساعت 03:16 شنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۲ ||

گاندی می گوید:

گاندی

اکثر انسانها حتی جسارت دور ریختن لباسهایی که مدتهاست بدون استفاده در کمدهایشان آویخته شده را ندارند

بعد از آنها توقع داریم که باورهای غلطی را که قرن هاست در ذهنشان زنجیر شده است به راحتی کنار بگذارند و دور بریزند…!!

جهل نرمترین بالشی است که بشر میتواند سر خود را بگذارد و آرام بخوابد…!

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.