ساعت 09:46 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

یک دقیقه مطالعه:

دانشمندان تعدادی موش را داخل یک استخر آب انداختند.
تمامی موشها فقط ۱۷دقیقه توانستند زنده بمانند و در نهایت خفه شدند.

دوباره دانشمندان با اینکه می دانستند موش بیش از ۱۷دقیقه زنده نمی مانند تعداد دیگری موش رو به داخل همان استخر انداختند و با علم ۱۷دقیقه تا مرگ موشها تمامی موشها رو قبل از ۱۷دقیقه از آب بیرون کشیدند و تمامی آنها زنده ماندند.

موشها پس از مدتی تنفس و استراحت دوباره به آب انداخته شدند.
حدس میزنید این بار چند دقیقه زنده ماندند؟ “۲۶ ساعت ” طول کشید تا آنها مردند.

آنها به این امید که دوباره دستی خواهد آمد و نجات پیدا می کنند، ۲۶ ساعت تمام طاقت آوردند.

❣️ امید بهترین و بالاترین قوه محرک زندگی است.
در هیچ شرایطی امیدتان را از دست ندهید…

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.