ساعت 03:53 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

۳-عملی با تست کاغذ:

این تست خیلی ساده است کافیست دستا تون را بصورت صاف دراز کنید به جلوبطوریکه کف دستاتون رو به بالاباشد وچشم هاتون را نیز ببندیدواز فرد دیگری کمک بخواهید تا یک تکه کاغذ مثلا اندازه ای۴را روی دستاتون قراردهد اگر دستاتون به اون صورت لرزشی مشاهده نشد خوب شکر خدا موردی نداریدولی خیلی بیش از معمول لرزش داشت باید به پزشک مراجعه فرمائید.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.