ساعت 04:48 پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ ||

۴-چطورمتوجه می شوید قلبتون درست و خوب کارمیکند:

ابتدا یک جای دنجی پیدا کنید بدون استرس واعصاب خوردگی کاملا باآرامش وبا خیال راحت بمدت پنج دقیقه بشنید نفس بصورت عادی باشدیک دستتون را مچ کنیدوبا دست دیگرتون با دوتا از انگشتتون نبضتون را پیداکنیدوبه ساعت نگاه کنید در ست بمدت یک دقیقه ضربانتون را بشمارید.نتیجه بدست امده بین ۶۰الی ۱۰۰بار در یک دقیقه برای یک فرد بالغ خوب است ومشکلی ندارداما اگر بیشترویا برعکس کمتر باشد نشان دهنده مشکلات قلب ویا فشار خون دارید که حتما به پزشک مراجعه فرمائید.

    وب سایت ۱۰۰rah.com                                                     

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.