ساعت 01:29 شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱ ||

کتاب ۱۰۰راه کاربردی کسب وکار دیجیتالی اکبررحیمی

مقدمه:

طبق گفته ی ایلان ماسک تحصیلات سنتی در مدارس ودانشگاه ها نوعی دانلود کردن داده های است که هیچگاه در آینده به سود آنها نخواهند بود به گفته ی او افراد بایدچیزهای راآموزش ببینند که بتوانند از آنها استفاده کنند.

ما نمی توانیم یک شبه زندگی خودمان را تغییر بدهیم ولی می توانیم مسیر زندگی مان را عوض کنیم .

بطوریقین هر شغلی برای خودش یکسری اصول وفرایندی را دارد کسب وکار اینترنتی (دیجیتالی)هم از این قانون استثنائ نیست بنابراین می بایست جهت دست یابی به موفقیت  پایبند اجرای یکسری اصول بود.یکی از این اصول سرمایه گذاری روی ذهن خودت است که به هیچ عنوان هزینه نیست بلکه به نوعی سرمایه گذاری روی خودت است .جهت کسب موفقیت باید فرایند آموزش را طی کنید.واین مقداری زمان وهزینه می خواهد چنین حرفی که دوساعته یاد می گیری وصاحب میلیون ها تومن میشوید صحت نداردلذا باید اراده کنید وجدیت به خرج بدهید ودر آخر نتیجه بگیریدوهرشغلی یکسری ویژگی ها وخصوصیاتی را داردوکسب وکار دیجیتالی نیزمطمئنان داردواز جمله ویژگی ها زمان است باید حداقل بین دو الی شش ماه جهت آموزش زمان سپری کنیداگر بخواهید ریئس خودت باشید شاید کمی هم بیشتر وچون این شغل یک تجارت است ودارای مزایای شغلی وامنیت شغلی وبهره وری خوبی داردوشما رابه همکاری بصورت گروهی تشویق می کند که به مرور زمان شما صاحب همکاران خوب –محیط کار مناسب –رعایت شان ومنزلت ودارای روحیه شاداب وحس تعاون وقانونی می شوید.در صورتیکه اگربخواهید شما شغل های دیگری جهت کسب ودرآمد انتخاب کنید باید جهت راه اندازی سرمایه اولیه بالایی لازم دارید وهمینطور باید تخصص لازمه آن شغل حالا چه بصورت دانشگاهی یا فنی وحرفه ای یا حداقل بصورت تجربی داشته باشی ومحیط کار مناسب حداقل بصورت اجاره ای آن هم با اجاره بهای بالاوهمکاران آشنا به کار واز همه مهمتر پروانه کسب وکارمغازه یا ثبت شرکت ودارای ایده کار خوب ودر شان خودت داشته باشید.به نظر بنده در این زمان که بسترهای مختلفی هم آماده است کسب وکار انلاین دیجیتالی است که بعد از فرایند آموزش در منزل خودت بصورت تمام وقت –نیمه وقت –پاره وقت وحتی گاها وقت بعداز راه اندازی کسب ودرامد کنیدواین کار حد ومرز به آن صورت ندارد که یکسری را محروم کند وحتی افراد بی سرپرست ویا معلولیت های از ناحیه دست ویا پا وزنان خانه دار هم می توانند به شرط یاد گرفتن وفرایند آموزش کسب در امد کنند.

خداوند درداخل مغز ما انسانها یک نیروهای خارق العاده بنام اراده وعزم قرارداده تا تمامی عملکرد ذهن وجسم وتن را عهده داری کندلذا تمام  تلاش وهمت ما بایددر تقویت آن باشد امروزه بدست آوردن در امد نسبت به گذشته کمی آسان وراحت شده به شرطی که راهش را یاد بگیریم وشما اگر فرایند پیشرفت کار وتجارت را در دنیا که بصورت موج عصری به عصری دیگر با گذشت زمان تغییر می کند بنگیرید متوجه منظورم بخوبی خواهید شد.در گذشته نیاکان ما بعد از قرن ها به عصر کشاورزی می رسند که تمامی کاشت –داشت –برداشت محصول بصورت دستی وسنتی بوده وکسانی در این کارها موفق بودند که توان زیادی یا فرزندان بیشتری داشتند وبه یاری همدیگر می شتافتند وزندگی صدها مشکل به علت نبودن توان وامکانات داشت وبه سختی زندگی می کردند کارها سخت بود ولی به مرورزمان عصر صنعت پا گرفت وبا اختراع انواع کارخانجات وماشین آلات وایجاد مشاغل کارمندی وکارگری در ادارجات وشرکت های صنعتی ورواج شهرنشینی زندگی را نسبت به گذشته کمی تغییر داد وآسانتر کرد واین عصر نیز با اندک زمانی تغییر کرد وعصر ارتباطات فناوری وتکنولوژی پا گرفت ودر این عصر شاهد راه اندازی تلفن وایجاد شبکه های مختلف اینترنت موجب جهش وپیشرفت چشم گیری  چندین برابرشد وبا استفاده از کامپیوتر وموبایل فاکس وانواع شبکه های اجتماعی ودر اخر هوش مصنوعی (ربات) با ایجاد فروشگهاهای بزرگ اینترنتی از جمله آمازون در سطح جهانی ودی جی کالا در ایران وموجب شکو فای کسب وکار آنلاین شده است ومشکلاتی از جمله جنگ وبیماری ومعلولیت وپا به سن گذاشتن جامعه انسانی ورو به رشد جمعیت جهانی وغیره بستر را برای گسترش این کار مهیا کرده است .البته امروزه با توجه پیشرفت های فن آوری پا به عصر جدیدی بنام عصر تلفیق فن آوری ها که موجب افزایش نهایی قدرت پردازش همگام با کاهش بهای آن از جمله پیشرفت های فن آوری (حس گرها- شبکه های عظیم –هوش مصنوعی –ربا تیک –چاپ سه بعدی-واقعیت افزوده-تولید بافت های زنده وبلاک چین )اشاره کرد شتاب تغییرات بصورت فرآیند روبه افزایش است وتلفیق خود باعث جهش میشود وهیچ قسمتی از زندگی  کسب وکار یا محیط انسان بدون تغییر نخواهد بود .دنیا بطرفی حرکت خودش را آغاز کرده که برای نه  چندان سال دور بدون نیاز به بشر خیلی از کارهای پیشرفته توسط دستگاههای فن آوری  صورت خواهد گرفت حال از هم اکنون به فکر آینده خود وکشورمان بود تا ببینیم جایگاه مان با این همه شتابان کجاخواهد بود . لذا توصه بنده نیز راه اندازی کسب وکار دیجیتالی است که در حال حاضر بازاریابی استراتژی کاملا به بازاریابی دیجیتالی بستگی دارد که باعث افزایش فروش ودر نهایت افزایش درآمد خواهد شدکه امید دارم یاد بگیرید  واقدام نماید. انشااله

پیشگفتار:

وارن بافت:

اگر راهی پیدا نکنی که در خوابت برات پول بسازه تا آخر عمرت باید کارکنی .

 آنچه که در این کتاب ملاحظه ومطالعه خواهید نمود تالیف وگرد آوری آموخته های خود در خصوص کسب وکار دیجیتالی می باشد.

مهمترین دغدغه های جویندگان کسب وکار دیجیتالی آشنایی با رازهای که توسط نویسند گان و مترجمان کتاب های کسب وکار اینترنتی از نرم افزارها یست که کشف کرده اند و راه موفقیت استفاده را برای دانشپذیران هموار  نموده اند می باشد.لذا بنده احساس کردم توی این وسط یکسری کاستی های اطلاعات وجود داردوبا سختی وهمینطورزمان بروپرهزینه بدست می آیدبنابر به این فکر افتادم که چه بهتر می باشد مجموعه این نرم افزارهارا تا جای ممکن گردآوری کنم ودر اختیاردانشپذیران ومحققان وسایر علاقمندان قرار دهم.خیلی ها آرزویی راه اندازی وکسب وکاراینترنتی که شنیده اند ومتاسفانه به دلایل های مختلف نتوانتسته اند آشنایی کاملی پیدا کنند وهمیشه این آرزو تو دلشان مونده وبا آه وحسرت زندگی کرده اند ومی کنند فلذا جهت پر کردن این خلاء دست بکار شدم آنچه که از استاتید محترم مخصوصا جناب آقای مهندس امیررضا دهقان ومربیانش در کاراستارتروسایرین اطلاعات در طی دوره های آموزشی کسب کرده ام ومیکنم در اختیار بگذارم.ودلیل ا ینکه چرا عبارت های جویندگان وکشف کردن را بکار بردم اینست که این کاردر درون خودش رازهای  نهفته وپنهانی دارد که باید طی  فراینده فرمول ورازهای عناصر را کشف کردوآنوقت به وجودآنها پی بردوسپس دست به اقدام زد  .

بارون بافت:

اگر هوشمندانه عمل نکنید واز همه ابزارهابرای رشد کسب وکارتان استفاده نکنید به هدفتون نخواهید رسید.

گردآوری کننده این تالیفات (کتاب راه۱۰۰) اکبررحیمی با تمام وجود کوشش وتلاش سعی کرده راه را هموار کندو مسیر را برای علاقمندان راه اندازی کسب وکارانلاین ودیجیتالی مهیا وآسان کند وبطور یقین کاستیهای زیادی دارد وبنده بعنوان نویسنده عمل نکرده ام بلکه بعنوان گردآوری کننده اطلاعات در خصوص کسب وکار دیجیتالی اقدام نموده ام ولی نیت این بود قدمی برداشته شود وعلاقمندان را تشویق نمایم.

این روزها جمع آوری اطلاعات کامل ودقیق از طرق مختلف کمی همت می خواد که با تحقیق وبررسی وتلاش شبانه وروزی تا بعنوان کلید ورازهای کار بکار ببنددو به موفقیت های بالای دست بیابد.وصاحب میلیاردها تومن شود به نظر بنده با کمی آشنایی به دانش علم حل  شدنی است البته عشق وعلاقه  واراده هم بی تاثیر نیست چه بسا کسانی هستند همین همت را بکار بستن وتونستن فاتح قلل رسیدن به استقلال مالی وامنیت شغلی برسند فقط کافیست یقین وبا وروایمان به کاریکه برای موفقیت وتغییرتلاش می کنند داشته باشید واین اولین ومهمترین سوپر راز دستیابی به موفقیت است.

انچه که شما دوستان از زندگی میخواهید؟

اگرتموم ثروتم رواز دست بدم به من یه لپ تاپ واینترنت بدید توبیابون هم باشم اون ثروت از دست رفته رو خلق میکنم حتی سریع ترازقبل (بیل گیتس)

اگر رویا وآرزو در سر دارید هرچه زودتر ایده کاررا با کلیدهای کاربردی کتاب ۱۰۰راه استارت بزنید وحتما وحتما یک نفر را هم بعنوان مربی ومشاوره داشته باشید تا زودتر میسرپیشرو را طی کنید. وقتی یاد بگیریم که به تنهایی احساس خوشبختی کنیم در آن صورت حضور دیگران تنها یک گزینه خواهد بود به خاطرداشته باشیدکه فکرواندیشه  مهمترین عامل پیشرفت وترقی است دانش فنی وتخصصی راه را برای بدست آوردن ثروت ودارایی باز می کند به شرط انکه بتوانید راه درست را انتخاب کنید.دوستان دنیای دیجیتال به اندازه اقیانوس ها وسعت پیدا کرده است وهرگز اشباه نمی شود چون با توجه گستردگی جهان خاکی وافزایش میلیاردی جمیعت وملحق شدن میلیون ها نفر روزانه جهت استفاده از مزایای اینترنت وشبکه های اجتماعی هرروز دری برای گشایش بازارکار در اینترنت باز می شودونیازها احساس می شودوجای برای نگرانی نمی گذارد انچه که میخواد حضور گسترده خدمات رسانان است که پاسخگویی  هزارن خواسته را جواب دهد که اگربه جامعه اماری بنگری وتحلیل های که توسط متخصصان کارکشته برای اهداف های بلند مدت می کنند ان وقت متوجه گستردگی بازار کار می شوید لذا فرصت را ازدست ندهید تا الان اش هم دیر شده وتوصیه بنده چسبیدن به این کار است همانطور بنده در حال حاضر می کنم ومطمئنم وباور دارم گره گشایی بعدهای چرخ زندگی همینجاست.

حال قبل از اینکه به معرفی نرم افزارها بپردازم ضمن معرفی گرداورنده این اثرکمی در چرخه زندگی وکسب وکار تعاملی  با هم می کنیم تا ببینیم با ابعاد زندگیمان چی کرده ایم   وبرای جبران کاستی ها چه برنامه ای درپیش رو داریم سپس انشااله به اصل قضیه خواهیم پرداخت که همون براورد نیاز است ؟

معرفی گرداورنده این اثر اکبررحیمی

درست شانزده ابان شصت ویک بود سفیر گلوله همراه با چند ترکش منو راهی بیمارستان کرد به موجب شدد جراحت براثر جنگ که حدودهشت ماه وبیست وهفت روز بستری در بیمارستان های مختلف با سی وپنج درصد معلولیت ترخیص شدم بیست سالم بودچه ارزوی های در سرداشتم میخواستم درسم را ادامه بدم ودر یکی از رشته های مهندسی !تولید را خیلی دوست داشتم ولی جنگ لحنتی باعث شد نه تنها معلولیت پیدا کنم وحتی دوست ویارهمیگشیم برادرم نیز شهید شدتنها وتنها مانده بودم احتیاج به زمان وهمدم داشتم لذاتصمیم گرفتم نسبت به فراخور بدنم شغلی دست وپا کنم سال سوم نظری را تمام کرده بودم ومتاسفانه حال وحوصله درس خوندن را از دست داده بودم دوست داشتم درس بخونم ولی صد افسوس ؟!مطالعه را خیلی دوست داشتم ولی همینکه لای صفحه را باز میکردم با خوندن نصف صفحه چنان سردرد می گرفتم حتی دارو های ارامش بخش نیز نمی تونستند ساکت کنند می دونید روزی بیست وچهارقرص خوردن یعنی چی؟!! حدود پانزده کیلو لاغر شده بودم در اوج امادگی جسمانی در قبل از مجروح شدن بودم شرمنده وقتتون را گرفتم سرتون را درد اوردم اول فکرکردم برم در یکی از واحد های جهاد سازندگی وقت مشغول بکارشوم ولی شک وتردید داشتم با معلولیت دست چکار کنم زادگاهم شهرستان سلطانیه بوداز بچگی علاقمند به گردشگری نیز بودم تا اینکه راهی زنجان شدم رفتم درست مرکز شهر سبزه میدان است نشستم روی یکی از صندلی ها به فکرفرو رفته بودم یک دفعه با صدای یک دوست وهمرزم به خود امدم راهی یکی از ارگانها شدیم همین که از در واردشدیم به حیاط یکی از اشناها را دیدم که دستم را گرفت برد پذیرش گفت همینکه دنبالش بودید با پاهای خودش اومده خلاصه چند فرمی من تکمیل کردم از همون روز در حسابداری مشغول خدمت شدم بعداز چند روزی بنده را باتفاق چند پرونده به تهران وزارت فرستادن از ماه بعد حقوق برامان  زدن منتها تفاوت داشت با بقیه همکاران برای ما فیش حقوقی صادر شده بودولی انها بصورت لیست دستی که تهیه میشد حقوق دریافت  می کردند بعداز مدتی قضیه را جویا شدیم گفتند مال شما چندنفر کامپیوتری است برای اولین بارحدودای شصت وسه کلمه کامپیوتر به گوشم می خورد که چه دستگاهی هست که با چنین منظم برای ما به نام فیش حقوقی صادرکرده است چندسالی گذشت تا اینکه بنده بعنوان اولین مدیر بانک انصاردرسال ۶۹ استان زنجان معرفی شدم ومشغول راه اندازی انصار شدم باگذشت چندماه به همایشی در تهران دعوت شدیم بولتنی را تهیه کرده بودن از عملکردهای گذشته توسط کامپیتوترسال شصت ونه بود برا دومین بار کلمه کامپیوتر به گوشم میخورد با خود می گفتم خدایا این چی هست وبه ما هم گفتند بزودی استانها را یکی بعد از دیگری کامپیوتری خواهیم کرد مدتی توفکر بودم تا کامپیوتر را کشف کنم یکی از همکارها کتابی پیداکرده بود عکس یک کامپیوتربزرگ درروی جلد که با توضیحات داده شده بطول شانزده متر طول وسه متر ارتفاع چندنفری هم ایستاده ومشغول کاربا دستگاه بودن باخود گفتم دستگاه با این عظمت چطوری می خواهند در اطاق های ما راندازی کنند هرجا می رفتم سراغ کامپیوتر را می گرفتم تا اینکه یک روز یک اطلاعیه نصب شده روی دیوار توجه هم را جلب کرد  ثبت نام اموزش کامپیوتر ویژه مدیران بانکها وادارجات در مخابرات رفتم ثبت نام کردم کلاسها شروع شد یه دستگاهی روی میز گذاشته بودند استاد ضمن معرفی خود ان دستگاه را هم بنام کامپیوتر معرفی کرد وگفت درس ما سیستم عامل ام اس داس می باشد توضیحاتی در خصوص دستگاه ارائه داد فکرکنم اولین سئوال را من پرسیدم کتاب را با خود برده بودم نشان دادم به استاد اگر اون کامپیوتر است بس این عکس چیست؟ درست یادم هست دوروزاستاد فقط در خصوص مبانی کامپیوتر توضیح دادند بعد درس را شروع کردند از اون به بعد تا من میخواستم سئوال بپرسم اعتراض می کردند استاد پاسخ سئوالات ایشان را بزارید بعد از اتمام کلاس تا وقتمان را نگیرد خلاصه چند دستوری (فرمان) را به ما اموزش دادند با پرسیدن دومین سئوال من مجدادنصف زمان کلاس سپری شد دلیلش هم این بود من اون کتاب را می خوندم صدها سئوال برام پیش می اومد ولی اون خبر خوبی بود برای کل کلاس در خصوص ویندوز ۳/۱ بود که نصب ان روی سیستم عامل داس کار میکرد وبه شکل چند ایکون بود.همچنان مشتاق بودم کامپیوتر را یک روز در روی میزم ببینم وباهاش کارکنم واین چنین شد انصار فکرکنم بین تمام بانکها در استان اولین بار صاحب سیستم کامپیوتری شد وبه اکثر سئوال های من جواب داده شدوبعداز مدتی با ورود سیستم ویندوز به بازار انقلابی در تکنولژی شد وکامپیوتر ورود کرد به خانه ها وشرکت ها وغیره من نیز صاحب کامپیوتر در خونه شده بودم با نصب ویندوز نودوپنج کلی وقتمون راپر می کرد ونرم افزار هایکی بعداز دیگری وارد بازار می شد جهش وتحولی را ایجاد می کرد بعداز بازنشستگی در سال هفتادوهشت شرکتی را بعنوان خدماتی (پگاه نوین زنجان)راندازی کردم وکلی کار انجام می دادیم با کامپیوترتااینکه درسال نودوشش با مشورت با یکی از دوستتانم به فکر راندازی کسب وکار اینترنتی افتادیم تازه شروع کرد ه بودم ناخواسته برای کاری دعوت شدم که سه سال وقتم را گرفت ولی دوستم ادامه داد ودر حال حاضر درامدی هم دارد.اواخر نودونه حادثه ای من را کشید به بیمارستان ودر حالیکه بستری بودم بالپ تاب سیرچ می کردم در خصوص موضوعات مختلف تا اینکه با سیستم کاراستارتر مهندس اقای  دهقان کسب وکار دیجیتالی اشنایی پیدا کردم باپی گیرهای لازم ثبت نام کردم والان که این مطلب را می نویسم اخرای اموزشیم هست واگر بخواهم به خودم نمره بدم هفده را صدرصد می دهم چون با تمام وجودومعلولیت سعی دارم اکثر خواسته های مربیان را گوش دهم واقدام کنم همین کتاب وپنج طرح دیگه  یکی از اقدامات است رااندازی سایت۱۰۰rah.comدومینش است والی اخر لذا دوستان پنیر مفت فقط توتله موش است اگر بخواهید صاحب درامد بالاتر بشوید خودتون راتکون بدیدوتغییر کنید وهمراه با فکر واندیشه اقدام کنید.البته چندین وبلاگ نیزاز ۸۱بازکرده ام من باتوجه سنم کارهای زیادی را تجربه کردم وعلرغم محدویت های جسمانی هرگز تسلیم نشده ام وبیش از پنج دهه گردشگری را بصورت حرفه ای دنبال کرده ام وتمامی داروهای مصرفی را به کنار گذاشته ام وباعزم وراسخ تونستم در سال هفتادوشش فوق دیپلم حسابداری بگیریم وشرکت خدماتی وبوم گردی بنام الاداغلار دایر نمایم(فعلا بخاطر کرونا تعطیل می باشد) دهها گواهینامه اموزشی بیشتر در خصوص گردشگری طی چند سال فراگرفته ام وشکر خدا از زندگیم راضی هستم ولی اگر حقیقت را بخواهید چاله های کوچک را پرمی کند وتوانایی پر کردند چاله های بزرگ را ندارند.و ان موفقیت بزرگ می خواهدو این کار کسب وکار دیجیتالی یه شیرینی دیگری داردکافیست یه خورده اطلاعات بدست اوریدو اگرباهم همت کنیم  به ارزوهای خودمان می رسیم والسلام.

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.