ساعت 06:06 شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ||

بذر امید

بذرامید

فرقی نمی کندآغازِ هفته باشد یا پایانشصبح باشد یا شببذرِ امید نه وقت می شناسدنه…

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.