ساعت 09:10 یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ ||

نمک

نمک:

نمکدان را که پُر میکنیتوجهی به ریختن نمکها نداری …اما زعفران را که میسابی به…

برای آخرین به روز رسانی ها مشترک شوید
ما مهمترین اخبار تجاری و تجزیه و تحلیل خبری را در مورد آنچه بیشتر مورد توجه بوده برای شما ارسال خواهیم کرد.